+995 32 2 14 68 42

 • პროფესიული განათლება
 • კემბრიჯის სადიპლომო პროგრამები

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სადიპლომო დისტანციური სწავლების პროგრამები

 

 

One World - კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის (CIC) ექსკლუზიური წარმომადგენელი  და საგამოცდო ცენტრი საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, გთავაზობთ კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის (CIC) დისტანციურ სადიპლომო პროგრამებს ბიზნესის ადმინისტრირების ყველა დისციპლინაში.

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის დისტანციური სწავლების პროგრამები საუკეთესოა  მიზანდასახული, კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული, თავდაჯერებული ახალგაზრდებისთვის - მათთვის, ვისაც სურს:

 • თავად შეარჩიოს სწავლების გრაფიკი - ისწავლოს სამსახურიდან, ან სახლიდან
 • გახდეს კონკურენტუნარიანი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
 • მოიპოვოს საერთაშორისო დიპლომი
 • მიიღოს პროფესიული განათლება
 • აიმაღლოს კვალიფიკაცია
 • გადავიდეს საშუალო მენეჯერული დონიდან მაღალზე, მაღალი მენეჯერული დონიდან უმაღლესზე
 • გაეცნოს და შეისწავლოს ევროპული მიდგომები მართვის, ანალიზის, გადაწყვეტილების მიღების მიმართულებით
 • შეისწავლოს სასურველი დარგი კლასიკად ქცეული მაგალითების საფუძველზე
 • დახვეწოს სამუშაო უნარ-ჩვევები, გაიფართოვოს ცოდნის არეალი

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის მიერ გაცემული დიპლომები გათანაბრებულია დიდი ბრიტანეთის აკრედიტებულ კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში გაცემული პროფესიული მომზადების დიპლომებთან და აღიარებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველგან, სადაც მუშაობს ბრიტანეთის საბჭო. კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის საერთაშორისო დიპლომებს კატეგორიები მინიჭებული აქვთ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განათლებისა და პროფესიული მომზადების დეპარტამენტის მიერ.

                      

პროგრამების ჩამონათვალი

International Career Development Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეოთხე პროფესიულ დონეს - Level 4
Managerial & supervisory level Competence & knowledge in professional work activity


** Accounting & Finance in Business & Management
** Advanced Management & Administration Theory & Practice
** Advertising & Public Relations 
** Business Bookkeeping & Accounts
** Business Economics & Commerce
** Business English & Letter Writing
** Business Management/Administration
** Communication in Business & Management
** Computers & It in Business & Management
** Professional English (for every day and Business use)
** Hotel Operations & Management
** Human Resource & Personnel Management
** Insurance - Principles & Practice
** Modern Management & Administration
** Office Management and Administration
** Purchasing & Resourcing Management
** Sales Management & Marketing
** Stores Management & Stock (Inventory) Control
** Tourism & Travel Management
** Business Organisation and Management New
** Supervisory Management New

ერთი პროგრამის ფასი - 1300 ლარი
ფასი მოიცავს: რეგისტრაციის, DHL - ის საფოსტო მომსახურების, სახელმძღვანელოების, გამოცდების და დიპლომების ღირებულებას

International Career Progress Programmes 

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეოთხე პროფესიულ დონეს - Level 4
Managerial & supervisory level Competence & knowledge in professional work activity


** Cost Accounting
** Employee development
** Financial Management
** Global Marketing Management
** International Business and Trade
** Leadership and Team Management
** Organizational Behaviour
** Project Management
** Logistics, Supply Chain &Transport
** Event Management: Operations & Logistics 
** Event Management: Strategy&Planing
** Health & Safety in the Workplace 
** Mass Media and Communication 
** Public Administration
** Commercial Practice & Law New
** Supply Chain Strategy and Organisation New
** Credit Management New
** Education &Teaching: Classroom Management New
** Asset Management New


ერთი პროგრამის ფასი - 1400 ლარი
ფასი მოიცავს: რეგისტრაციის, DHL - ის საფოსტო მომსახურების, სახელმძღვანელოების, გამოცდების და დიპლომების ღირებულებას

International Mastery of Management Diploma Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეშვიდე (სამაგისტრო) პროფესიულ დონეს - Level 7
Managerial & supervisory level Competence & knowledge in professional work activity


** Business Finance and Investment
** Management of Human Resources
** Corporate Strategy and Planning
** Organizational Design and Behaviour
** Management and Leadership
** International Marketing
** Marketing Strategy
** Managerial Economics
** Organizational Understanding and Development
** Money, Banking & Financial Systems
** Financial Strategy & Decisions
** Business Law New
** Event Management for Tourism, Business & Sport New
** Operations Management New


ერთი პროგრამის ფასი - 1800 ლარი
ფასი მოიცავს: რეგისტრაციის, DHL - ის საფოსტო მომსახურების, სახელმძღვანელოების, გამოცდების და დიპლომების ღირებულებას

ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების ხანგრძლივობაა მაქსიმუმ 1 წელი. 

 


International Honours Group Diploma Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეხუთე პროფესიულ დონეს - Level 5

იმისათვის, რომ აპლიკანტმა მოიპოვოს ოქროს დიპლომი  (Honours Group Diploma) ქვემოთ ჩამოთვლილ დარგებში, საჭიროა სპეციალურად დაჯგუფებული პროგრამებიდან  ოთხი პროგრამის წარმატებით დასრულება.


** Management and Administration
** Business Administration
** Business Development
** Sales and Marketing Administration
** Human Resource Administration
** Business Accounting and Finance
** Hospitality Management
** Materials Management
** Administrative Management
** Executive Assistance

ოქროს დიპლომების ფასები სხვადასხვაა და დამოკიდებულია ჯგუფში შემავალი პროგრამების ღირებულებაზე. 4 მომიჯნავე პროგრამის ჯამურ ღირებულებას აკლდება 10%.


Diploma Awarding International Programmes
 

Baccalaureate (2-year Business Administration)

Level 5+ 

3 Year EXECUTIVE BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME (EBA)

Level 6

3 Year Advanced Mastery of Business Administration (AMBA)

Level 7

Management & Administration (BA2)

Materials & Logistics Administration (BA2)

Marketing Administration (BA2)

English & Administration (BA2)

Financial Administration (BA2)

Business Administration (BA2)

Commerce & Administration (BA2)

Project Administration (BA2)

Human Resource Administration (BA2)

Hospitality Administration (BA2)

Business Administration (BBA)

Human Resource Administration (BHA)

Commerce & Administration (BCom)

Materials & Logistics Administration (BLA)

English & Administration (BA Eng)

Management & Administration (BAA) Financial Administration (BFA)

Marketing Administration (BMA)

Hospitality Administration (BSA)

Project Administration (BPA)

 

Hospitality Management (AMBA)

Logistics Management (AMBA)

Project Management (AMBA)

Marketing Management (AMBA)

Financial Management (AMBA)

Human Resource Management (AMBA)

Organisational Management (AMBA)

Business Management (AMBA)

 

 

 BA, AMBA და EBA პროგრამების ფასების დასაზუსტებლად დაგვიკავშირდით

* CIC საერთაშორისო კოლეჯი არ არის სამეცნიერო ხარისხის მიმნიჭებელი. მათი საერთაშორისო დიპლომი ადასტურებს პროფესიულ კვალიფიკაციას.
 

 

გაწევრიანება და სწავლების პროცესი

იმისათვის, რომ აპლიკანტი კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯში გაწევრიანდეს საჭიროა:

 • ინგლისური ენის B2 დონე
 • შეირჩეს პროგრამა
 • შეივსოს აპლიკაცია
 • გაფორმდეს ხელშეკრულება ცენტრსა და აპლიკანტს ან დამფინანსებელ  ორგანიზაციას შორის
 • დაიფაროს კურსის ღირებულება

  

One World ცენტრის უფლებამოსილება შემდეგია:

 • კონსულტაცია პროგრამის შერჩევისას
 • კოლეჯში გაწევრიანება
 • აპლიკანტისთვის სახელმძღვანელოსა და აფილაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩამოტანა
 • პროგრამის სუპერვიზირება, კონსულტაციები, საკონტროლო ტესტირება
 • ფინალური გამოცდის მოწყობა
 • შესრულებული ნამუშევრის კოლეჯში შესამოწმებლად გაგზავნა
 • წარმატებული აპლიკანტისთვის დიპლომის ჩამოტანა

კურსის საფასურის კოლეჯის ანგარიშზე გადარიცხვის შემდეგ,  ექსპრეს ფოსტით ვიღებთ სახელმძღვანელოებს;  სწავლის პროცესი მიგვყავს სუპევიზირების ქვეშ  -  აპლიკანტები კვირაში ერთხელ წერენ საკონტროლო ტესტებს  (ან ელექტრონული ფოსტით გვიგზავნიან);  ვაძლევთ რჩევებს, განმარტებებს.  პროგრამის დასრულების შემდეგი საფეხურია ცენტრის მიერ საბოლოო დალუქული გამოცდის გამოთხოვა და გამოცდის მოწყობა ცენტრის ოფისში CIC-სთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგამოცდო პირობების სრულად დაცვით. გამოცდები იგზავნება კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯში და მოწმდება კომპეტენტურისაგამოცდო საბჭოს მიერ, რის შემდეგაც კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯი გასცემს საერთაშორისო დიპლომებს. საბოლოო ეტაპია One World -ის მიერ აპლიკანტებისთვის დიპლომების გადაცემა.

რა როლი ეკისრება One World ცენტრს?   - გადამწყვეტი, რადგან ავტორიზებული საგამოცდო ცენტრის გარეშე შეუძლებელია კოლეჯში გაწევრიანება და ფინალური გამოცდის ჩაბარება.

 

საერთაშორისო აკრედიტაცია

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯს  აღიარებენ  და ადასტურებენ  აკრედიტაციით  შემდეგი  ორგანიზაციები:

 • ODLQC -  Open Distance Learning Quality Council
 • BILD -  The British Institute For Learning and Development
 • ASET -  Accreditation and Awards for Education and Training
 • EDI -  Education Development International
 • British Council
ყველა პროგრამაზე მოქმედებს თიბისი ბანკის უპროცენტო განვადება!

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის შესახებ

CIC ბროშურა 2016

წარმატებული კურსდამთავრებულები

 

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით, ან შეავსეთ კონტაქტის ფორმა და ჩვენ დაგიკავშირდებით

 

კონტაქტი

 

+995 32 2 14 68 42 | +995 599 18 11 99


თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6


contact@oneworld.ge