+995 32 2 14 68 42

  პიარმენეჯმენტი

  ინტეგრირებული კურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობა ( PR) და ინტერნეტ მარკეტინგი(Internet Marketing)

  კურსი მოიცავს თეორიას 50% და პრაქტიკას 50%.

  კურსის მიზანია, პიარ-მენეჯმენტის, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების უნარის სისტემის საფუძვლების სწავლება, თანამედროევე პიარ - ტექნოლოგიების, ბრენდის ფორმირების ზოგადი მექანიზმების გაცნობა და პრაქტიკული რეკომენდაციების მიწოდება, რომელიც დაეხმარებათ მსმენელებს პიარ-მენეჯერის ფუნქციების წარმატებით შესრულებაში . მსემენელები მიიღებენ უახლეს ცოდნას, გამოცდილებას, მიდგომებს, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს პიარის სფეროში.
  ასევე მსმენელები გაეცნოებიან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ თემას მარკეტინგი ინტერნეტის საშუალებით!
  პროდუქციისა და მომსახურების გაყიდვა ინტერნეტით.

  სწავლების მიზანი:

  ** საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროს ეფექტიანი მართვა კონკურენტულ გარემოში ობიექტის (პროდუქტი, ბრენდი, მომსახურება, ორგანიზაცია, პერსონა ან ადამიანთა ჯგუფი) პოზიტიური (იდეალური და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი) ხატების შემუშავებისა და ჩანერგვის ერთიანი ტექნოლოგიების სისტემის მეოხებით;
  ** ობიექტისათვის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარე და მყუდრო შიდა კორპორატიული გარემოს შექმნის ტექნოლოგიების დაუფლება;
  ** ობიექტსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთხელსაყრელი, ჰარმონიული ურთიერთობების დასამყარებლად მმართველობითი საქმიანობის განხორციელება;
  ** დაინტერესებული აუდიტორიების, ინსტიტუტების, ორგანიზაციების განსაზღვრა და მოძიება, მათთან კავშირებისა და კონტაქტების დამყარება, მათი ინტერესებისა და მოლოდინის გაცნობიერება და მათთვის შესაბამისი PR პროგრამებისა და აქციების შემუშავება.

  კურსის თემატიკა:

  • PR-ის ზოგადი მიმოხილვა
  • ეფექტური ინტეგრირებული მარკეტინგული გეგმის შემუშავება;
  • ბრენდინგი
  • ბრენდის პოზიციონირება
  • პიარ კამპანიის დაგეგმვა, განხორციელება, ბიუჯეტირება.
  • ინტერნეტ მარკეტინგი და PR;
  • სოციალური მედია
  • მომხმარებელთან ურთიერთობის პრინციპები
  • კრეატივი და რეკლამა
  • გაყიდვები
  • ორგანიზაციული კულტურა;
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
  • კვლევები;
  • პრ სტრატეგია;
  • იმიჯი, იმიჯის შექმნა;
  • სოციალური პასუხისმგებლობა იმიჯის ამაღლების სამსახურში;
  • კრიზისული პიარის მართვა;
  • ეფექტური კომუნიკაცია;
  • ღონისძიებების ორგანიზება.


  ინტერნეტ მარკეტინგი:

  „ინტერნეტ მარკეტინგი“ მოიცავს ინტერნეტ მარკეტინგის ძირითად დისციპლინებს, როგორებიცაა:

  • იმეილ მარკეტინგი ,
  • სოციალური ქსელების მარკეტინგი ,
  • ვებსაიტის განვითარება ,
  • საძიებო სისტემების მარკეტინგი (SEO/SEM)
  • ინტერნეტ ანალიტიკა .
  • მოკლევადიანი მარკეტინგული სტრატეგია
  • გრძელვადიანი მარკეტინგული სტრატეგია
  • ბლოგი
  • ფორუმი

  კურსის ხანგრძლივობა: 6 კვირა ( 24 საათი)
  კურსის განრიგი: თქვენთვის სასურველი დრო (ორშაბათიდან -პარასკევის ჩათვლით)
  ლექციების ჩატარების დრო: 19:00-21:00

  სწავლის საფასური: 250 ლარი
  კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.   
   
  ასევე გთავაზობთ კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის დისტანციური სწავლების  საერთაშორისო სადიპლომო პროგრამას:
  Advertising and Public Relation - კურსის დამთავრების შემდეგ, გამოცდის საფუძველზე, გაიცემა კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის დიპლომი (მოითხოვება ინგლისური ენის მაღალი საშუალო დონე B2)

  კონტაქტი

   

  +995 32 2 14 68 42


  თბილისი, პ. ქავთარაძის 14ბ, Dream Town Offices


  support@oneworld.ge