support@oneworld.ge 

+995 32 2 14 68 42

 • დისტანციური სწავლება
 • კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯი
 • სადიპლომო დისტანციური პროგრამები

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სადიპლომო დისტანციური სწავლების პროგრამები

 

One World - კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის (CIC) წარმომადგენელი და საგამოცდო ცენტრი საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, გთავაზობთ კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის (CIC) დისტანციურ სადიპლომო პროგრამებს ბიზნესის ადმინისტრირების ყველა დისციპლინაში. 


კემბრიჯის
 საერთაშორისო კოლეჯის დისტანციური სწავლების პროგრამები საუკეთესოა  მიზანდასახული, კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული, თავდაჯერებული ახალგაზრდებისთვის - მათთვის, ვისაც სურს:

 • თავად შეარჩიოს სწავლების გრაფიკი - ისწავლოს სამსახურიდან, ან სახლიდან
 • გახდეს კონკურენტუნარიანი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
 • მოიპოვოს საერთაშორისო დიპლომი
 • მიიღოს პროფესიული განათლება
 • აიმაღლოს კვალიფიკაცია
 • გადავიდეს საშუალო მენეჯერული დონიდან მაღალზე, მაღალი მენეჯერული დონიდან უმაღლესზე
 • გაეცნოს და შეისწავლოს ევროპული მიდგომები მართვის, ანალიზის, გადაწყვეტილების მიღების მიმართულებით
 • შეისწავლოს სასურველი დარგი კლასიკად ქცეული მაგალითების საფუძველზე
 • დახვეწოს სამუშაო უნარ-ჩვევები, გაიფართოვოს ცოდნის არეალი

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის მიერ გაცემული დიპლომები გათანაბრებულია დიდი ბრიტანეთის აკრედიტებულ კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში გაცემული პროფესიული მომზადების დიპლომებთან და აღიარებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველგან, სადაც მუშაობს ბრიტანეთის საბჭო. კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის საერთაშორისო დიპლომებს კატეგორიები მინიჭებული აქვთ გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო მენეჯმენტისა და ლიდერობის გილდიის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განათლებისა და პროფესიული მომზადების დეპარტამენტის მიერ.

საერთაშორისო აკრედიტაცია

Cambridge International College - ს აქვს ყველა პრესტიჟული საერთაშორისო აკრედიტაცია და აღიარება, მათ შორის მსოფლიოში ყველაზე დიდი აკრედიტაციის მიმნიჭებელი ორგანოს, ASIC - ის აკრედიტაცია.

 
The College is accredited, endorsed, approved and recognised in Britain and worldwide, including:
• Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)
• The British Institute for Learning and Development
• EDI (EDI Pearson) (Education Development International)
• The International Association for Distance Learning (IADL)
• Institute of Leadership & Management (ILM City & Guilds)
• United Kingdom Register of Learning Providers
• Department for International Development DFID
• Evaluation & Accreditation of Learning Providers (EALP)
• National Accreditation Board
• TEVETA
• BILD Quality Mark Award

                      

პროგრამების ჩამონათვალი

Executive Mini MBA  new

მინი MBA არის უნიკალური დისტანციური პროგრამა. თითოეულ აპლიკანტს ეყოლება ტუტორი, რომელიც კვირაში ერთხელ ჩატარებს ონლაინ შეხვდრებს სტუდენტებთან. 
ძალიან სასარგებლო პროგრამაა მათთვის, ვისაც სურს მოკლე დროში მიიღოს ამომწურავი ცოდნა ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით. 
პროგრამა ფარავს ყველა იმ ასპექტს, რაც შეისწავლება სტანდარტულ MBA - ზე სწავლის დროს. 
მათთვის, ვისაც უკვე აქვს MBA ხარისხი, მინი პროგრამა არის ერთგვარი Refresher კურსი.
გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი: International Mini MBA Certification

ფასი: 2800 ლარი
მოიცავს: კოლეჯში გაწევრიანება, საფოსტო სერვისი, სახელმძღვანელოები, გამოცდის ჩამოტანა, გამოცდის მოწყობა, საგამოცდო ნაშრომის კოლეჯში გაგზავნა, წარმატებული სტუდენტებისთვის სერტიფიკატის ჩამოტანა და გადაცემა.

ხანგრძლივობა: 3-დან 12 თვემდე
სრულად

1. International Career Progress Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეოთხე პროფესიულ დონეს - Level 4
Managerial & supervisory level Competence & knowledge in professional work activity
პროგრამები დაყოფილია კატეგორიების მიხედვით. 


Business and Management 
• Advanced Management & Administration Theory & Practice 
• Business Management and Administration 
• Management and Administration 
• Business Entrepreneurship and Organisation 
• Project Leadership and Management
• Insurance Management 
• Retail Management and Customer Relations 

Economics and Trade
• Business Economics & Commerce 
• International Business and Trade

Logistics 
• Purchasing & Resourcing Management
• Stores Management & Stock (Inventory) Control
• Logistics, Materials and Supply Chain Management (Including Transport) 
• Supply Chain Strategy and Organisation 

Tourism and Hospitality
• Hotel Operations & Management
• Hospitality Industry and Administration
• Tourism & Travel Management 

Marketing, Sales and PR
Advertising & Public Relations - ვიდეო გაკვეთილებით. პროგრამის ღირებულება 1950 ლარი.
• Sales Management & Marketing 
• Mass Media and Communication 
• Communication in Business & Management
• Events Management

HR, Leadership and Organisation
• Human Resource & Personnel Management  
• Supervisory Management
• Training Management & Employee Development
• Leadership and Team Management 
• Organizational Behaviour

Finance and Accounting 
• Accounting & Finance in Business & Management
• Business Bookkeeping & Accounts  
• Asset & Investments Management 
• Credit Management and Control
• Cost Accounting
• Financial Management
• Banking and Bank Operations 

Office Management 
• Administrative, Personal Assistant and Secretarial Duties
• Office Management and Administration
• Business English & Letter Writing
• Health & Safety in the Workplace 

Business Law
• Commercial Practice & Law 

International Relations and Public Administration
• Public Administration and Management - new
• International Relations
• Environmental Protection and Management - new

Education
• Classroom Management and Psychology for Teachers
• Educational Leadership, Psychology and Administration - new

თითოეული პროგრამის ფასი: 1690 ლარი. (Advertising & Public Relations - ვიდეო გაკვეთილებით. პროგრამის ღირებულება 1850 ლარი).
ღირებულება მოიცავს:

 • სახელმძღვანელოსა და აფილაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩამოტანას
 • დისტანციური სწავლების დეტალურ ინსტრუქციას საუკეთესო შედეგისთვის 'Study & Training Guide'
 • მოდულების შესაბამის Self-Assessment Test - ებს და პასუხებს, ასევე Progress Chart-ს.
 • პროგრამის სუპერვიზირებას, კონსულტაციებს, საკონტროლო ტესტირებას
 • ფინალური გამოცდის მოწყობას სუპერვიზირების ქვეშ
 • მეოთხე დონის დიპლომს - გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთვევაში
 • საფოსტო სერვისს

თითოეული პროგრამის ხანგრძლივობა - გამოცდის ჩაბარება აუცილებელია სამი თვიდან ერთ წლამდე პერიოდის განმავლობაში.

2. International Mastery of Management Diploma Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეშვიდე (სამაგისტრო) პროფესიულ დონეს - Level 7
Managerial & supervisory level Competence & knowledge in professional work activity
პროგრამები დაყოფილია კატეგორიების მიხედვით. 

Business and Management 
• Management and Leadership
• Corporate Strategy and Planning
• Managerial Economics

• Real Estate (Property) Management 

HR, Leadership and Organisation
• Management of Human Resources

• Organizational Understanding and Development
• Organizational Design and Behaviour

Finance and Accounting 
• Money, Banking & Financial Systems
• Financial Strategy & Decisions
• Business Finance and Investment

Marketing, Sales and PR
• International Marketing
• Marketing Strategy
• Event Management for Tourism, Business & Sport 


Logistics
• Operations and Quality Management

International Relations and Public Administration
• International Relations and Politics 


Business Law
• Business Law 


თითოეული პროგრამის ფასი: 1990 ლარი
ღირებულება მოიცავს:

 • სახელმძღვანელოსა და აფილაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩამოტანას
 • დისტანციური სწავლების დეტალურ ინსტრუქციას საუკეთესო შედეგისთვის 'Study & Training Guide'
 • მოდულების შესაბამის Self-Assessment Test - ებს და პასუხებს, ასევე Progress Chart-ს.
 • პროგრამის სუპერვიზირებას, კონსულტაციებს, საკონტროლო ტესტირებას
 • ფინალური გამოცდის მოწყობას სუპერვიზირების ქვეშ
 • მეოთხე დონის დიპლომს - გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთვევაში
 • საფოსტო სერვისს

თითოეული პროგრამის ხანგრძლივობა - გამოცდის ჩაბარება აუცილებელია სამი თვიდან ერთ წლამდე პერიოდის განმავლობაში.

 
International Honours Group Diploma Programmes

დიპლომი შეესაბამება ბრიტანეთის განათლების სისტემის მეხუთე პროფესიულ დონეს - Level 5 (Level: An Honours Group Diploma is a level 5 award - the same as HND and equivalent levels)

იმისათვის, რომ აპლიკანტმა მოიპოვოს ოქროს დიპლომი  (Honours Group Diploma) ქვემოთ ჩამოთვლილ დარგებში, საჭიროა სპეციალურად დაჯგუფებული პროგრამებიდან  ოთხი პროგრამის წარმატებით დასრულება.


Honour Group Diploma პროგრამების ფასი არის 5200 ლარი.
ფასი მოიცავს: 4 მომიჯნავე პროგრამას (ცალკეულის ფასი 1690 ლარი), კოლეჯში გაწევრიანება, საფოსტო სერვისი, სახელმძღვანელოები, გამოცდის ჩამოტანა, გამოცდების მოწყობა, საგამოცდო ნაშრომების კოლეჯში გაგზავნა, წარმატებული სტუდენტებისთვის დიპლომის ჩამოტანა და გადაცემა. გაიცემა 5 დიპლომი - ოთხივე პროგრამის ცალ-ცალკე და ერთი მეხუთე დონის ოქროს დიპლომი.


*შესაძლებელია ცალკეული პროგრამების გავლა და საბოლოოდ აღება ოქროს დიპლომის. ამ შემთხვევაში ცალკეულ პროგრამაზე ხდება რეგისტრაცია და საბოლოო ღირებულება გამოდის 6760 ლარი.Diploma Awarding International Programmes
 

Baccalaureate (2-year Business Administration)

Level 5+ 

3 Year EXECUTIVE BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME (EBA)

Level 6

3 Year Advanced Mastery of Business Administration (AMBA)

Level 7

Management & Administration (BA2)

Materials & Logistics Administration (BA2)

Marketing Administration (BA2)

English & Administration (BA2)

Financial Administration (BA2)

Business Administration (BA2)

Commerce & Administration (BA2)

Project Administration (BA2)

Human Resource Administration (BA2)

Hospitality Administration (BA2)

Business Administration (BBA)

Human Resource Administration (BHA)

Commerce & Administration (BCom)

Materials & Logistics Administration (BLA)

English & Administration (BA Eng)

Management & Administration (BAA) Financial Administration (BFA)

Marketing Administration (BMA)

Hospitality Administration (BSA)

Project Administration (BPA)

 

Hospitality Management (AMBA)

Logistics Management (AMBA)

Project Management (AMBA)

Marketing Management (AMBA)

Financial Management (AMBA)

Human Resource Management (AMBA)

Organisational Management (AMBA)

Business Management (AMBA)

 

 

 BA, AMBA და EBA პროგრამების ფასების დასაზუსტებლად დაგვიკავშირდით

* CIC საერთაშორისო კოლეჯის ამ გვერდზე ჩამოთვლილი პროგრამები არ არის სამეცნიერო ხარისხის მიმნიჭებელი. ხარისხის მომნიჭებელ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს ნახავთ აქ: ამერიკის უნივერსიტეტისა (The University of America) და კემბრიჯის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კოლეჯის (CIC) ერთობლივი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტში.
 

 

გაწევრიანება და სწავლების პროცესი

იმისათვის, რომ აპლიკანტი კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯში გაწევრიანდეს საჭიროა:

 • ინგლისური ენის B2 დონე
 • შეირჩეს პროგრამა
 • შეივსოს აპლიკაცია
 • გაფორმდეს ხელშეკრულება ცენტრსა და აპლიკანტს ან დამფინანსებელ  ორგანიზაციას შორის
 • დაიფაროს კურსის ღირებულება

  

One World ცენტრის უფლებამოსილება შემდეგია:

 • კონსულტაცია პროგრამის შერჩევისას
 • კოლეჯში გაწევრიანება
 • აპლიკანტისთვის სახელმძღვანელოსა და აფილაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩამოტანა
 • პროგრამის სუპერვიზირება, კონსულტაციები, საკონტროლო ტესტირება
 • ფინალური გამოცდის მოწყობა
 • შესრულებული ნამუშევრის კოლეჯში შესამოწმებლად გაგზავნა
 • წარმატებული აპლიკანტისთვის დიპლომის ჩამოტანა

კურსის საფასურის კოლეჯის ანგარიშზე გადარიცხვის შემდეგ,  ექსპრეს ფოსტით ვიღებთ სახელმძღვანელოებს;  სწავლის პროცესი მიგვყავს სუპევიზირების ქვეშ  -  აპლიკანტები კვირაში ერთხელ წერენ საკონტროლო ტესტებს  (ან ელექტრონული ფოსტით გვიგზავნიან);  ვაძლევთ რჩევებს, განმარტებებს.  პროგრამის დასრულების შემდეგი საფეხურია ცენტრის მიერ საბოლოო დალუქული გამოცდის გამოთხოვა და გამოცდის მოწყობა ცენტრის ოფისში CIC-სთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგამოცდო პირობების სრულად დაცვით. გამოცდები იგზავნება კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯში და მოწმდება კომპეტენტურისაგამოცდო საბჭოს მიერ, რის შემდეგაც კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯი გასცემს საერთაშორისო დიპლომებს. საბოლოო ეტაპია One World -ის მიერ აპლიკანტებისთვის დიპლომების გადაცემა.

რეგისტრაცია და გადახდა (1 სამუშაო დღე) ➡️ სახელმძღვანელოს ჩამოტანა (3 კვირა) ➡️ სწავლის პროცესი: აპლიკანტის სურვილის მიხედვით, მაქსიმუმ 1 წელი ➡️ გამოცდის ჩაბარება (დაწყებიდან მინ. 3 ან მაქს. 12 თვეში) ➡️  დიპლომის მიღება ბრიტანეთიდან (3 კვირა)

რა როლი ეკისრება One World ცენტრს?   - გადამწყვეტი, რადგან ავტორიზებული საგამოცდო ცენტრის გარეშე შეუძლებელია კოლეჯში გაწევრიანება და ფინალური გამოცდის ჩაბარება.

  

Advertising & Public Relations - კემბრიჯის სადიპლომო კურსი ვიდეო გაკვეთილებით  

კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის შესახებ

წარმატებული კურსდამთავრებულები

ამერიკის უნივერსიტეტისა (The University of America) და კემბრიჯის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კოლეჯის (CIC) ერთობლივი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტში.

 

ყველა პროგრამაზე მოქმედებს თიბისი ბანკის უპროცენტო განვადება!

კორპორატიული შეთავაზების მისაღებად დაგვიკავშირდით: 0322146842

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით, ან შეავსეთ კონტაქტის ფორმა და ჩვენ დაგიკავშირდებით

 

კონტაქტი

 

+995 32 2 14 68 42


თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 37მ, აქსისის ბიზნეს ცენტრი


support@oneworld.ge