+995 32 2 14 68 42

  ინგლისური ფინანსისტებისთვის

  კურსი განკუთვნილია სტუდენტებისა და პროფესიონალი ფინანსისტებისათვის, რომელთა ყოველდღიური პროფესიული საქმიანობა მოითხოვს ინგლისური ენის ეფექტურად გამოყენებას. კურსი შესაძლოს ხდის მსმენელთა საერთაშორისო არენაზე მოღვაწეობას, საგრძნობლად აუმჯობესებს კოლეგებსა და კლიენტებთან ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციას. ინგლისურენოვანი ფაკულტეტების სტუდენტებს უმარტივებს დარგის საფუძვლიანად შესწავლის პროცესს, სპეციალისტებს საშუალებას აძლევს გამოამჟღავნონ პროფესიული დონე საერთასორისო ასპარეზზე.

  კურსი მოიცავს:

  ფინანსური რეპორტი
  კომპანიის ფინანსური სტრატეგია
  რისკის შეფასების ანალიზი
  აუდიტი
  პროფესიული ეთიკა
  ბიუჯეტირება
  კორპორაცუიული მმართველობა
  ხარჯები და მმართველობითი მენეჯმენტი
  გარემოსა და მდგრადობის საკითხები
  დაზღვევა
  გადასახადები
  საბანკო საკითხები და სხვა

  კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე
  გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  კურსის საფასური: 360 ლარი

  მოითხოვება ინგლისური ენის საშუალო დონე
  ფასი მოიცავს: სასწავლო მასალა, სერტიფიკატი

  კონტაქტი

   

  +995 32 2 14 68 42 | +995 599 18 11 99


  თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6


  contact@oneworld.ge